Sıradanlıktan uzak, birbirinden farklı,havalı fotoğraflardan oluşan herkesi imrendirecek, sıradışı bir düğün albümü istiyorsanız şu an doğru yerdesiniz...

Ben Kimim?
Who am I?


Herkesin daha önceden hiç fark edemediği sonradan keşfettiği veya ömrü boyunca hiç keşfedemediği gizli kalmış yetenekleri vardır.
Everybody has special gifts remained hidden which we couldn’t realize before or discovered afterwards or could never reveal out during one’s entire lifetime.


Hayatı boyunca iyi bir web tasarımcısı olmak için çalışmış, bir arkadaşıyla birlikte ekip oluşturarak sıra dışı, kaliteli ve herkes tarafından beğenilen web siteleri yapmıştır. Ancak bu konuda talihsizlikler hiç peşini bırakmamıştır. En sonunda ise hayatı fazlasıyla yoğunlaşmış ve web tasarımı için ayırması gerektiği uzun vakti artık kendisinde bulamamıştır.
Throughout his life he has exerted himself to become a perfect web design specialist, has created extraordinary, qualified and admirable websites by everyone by making a team with one of his friends. However, misadventures in this regard have tagged after all the time. At the latter end, his life bacame dense exceedingly and he couldn’t find the necessary long time that he has to allocate for the web design.


Derken daha önceden hiç fark etmediği bir yeteneğini keşfetmiştir “FOTOĞRAFÇILIK”
Just at a moment, he discovered one of his talents he had never realized; “PHOTOGRAPHY”

Uzun yıllar boyu fotoğraf çekmeyi çok sevse de, kaliteli fotoğraflar çektiğinin farkında olsa da günün birinde profesyonel bir fotoğrafçı olacağını hiç düşünmemiştir. Kısa bir süre içerisinde hızlı ve sağlam adımlar atarak kaliteli fotoğraflar ortaya çıkarmaya başlamış ve yakın çevresi tarafından çok sevilmiştir.
However he has been fond of shooting through long ages and has been aware of his shooting high-class photographs, ha has never thought that one day he would become a professional photographer. In a short span of life, by taking quick and firm steps he has started to introduce high-class photograps and these have been doted by close friends.

Daha sonrasında ise çevresindeki evlenecek olan arkadaşları tarafından kaliteli ve değişik fotoğraf çekim tekniği nedeniyle bir çok “ Düğün Fotoğrafçılığı ” teklifleri almıştır. Ancak bulunduğu konumunun kendince yetersiz olduğunu bildiğinden dolayı bu teklifleri geri çevirmiştir.
Later on, owing to his qualified and different photography technique he has received many “Wedding Photographer” tenders from his friends who were going to get married. However; as he knew his position being inadequate to his mind, he rejected those tenders.

Çünkü düğün fotoğrafçılığı için kendini yeteri kadar hazır ve donanımlı hissetmemekte, arkadaşlarının bu tekrarı olmayacak anlarını asla mahvetmek istememektedir.
Because he didn’t feel ready and equipped enough for Wedding Photography and especially didn’t want to ruin those special nonrepetetive moments of his friends.

Ama asla yılmaz, çalışır kendini geliştirmeye sürekli devam eder ve istediği noktaya ulaşır.
But he never quailed, on the contrary, he went after and sat tight; he achieved his primary level he had planned.

Artık O; Bir ömür boyu hayatı paylaşmak için yollarını birleştiren çiftlerin hayallerindeki eşsiz düğün albümleri hazırlayan bir Düş Fotoğrafçısı’ dır.
Ever after HE is a Dream Photographer designing unique wedding albums in the dreams of couples who merging their ways to share the life as long as they live.